dimarts, 15 d’abril de 2014

Nova punta Forat de l'Or Abril 2014


Amb les darreres pluges al massís del Montsec, la surgència del Forat de l'Or va entrar en càrrega. 


Després de monitoritzar dia rere dia el nivell de l'aigua en l'interior de la cavitat, es decidí el dia 10 d'abril de 2014 de realitzar-hi una immersió. L'objectiu d'aquest dia fou d'arribar a l'anterior punta d'exploració (Galeria Yherla) i d'instal·lar-hi un equip d'ascens. Les característiques de la surgència fan que quan hi ha una crescuda, totes les galeries aèries queden anegades esdevenint tota la cavitat un únic sifó. Concretament, en els primers dos sifons l'increment de fondària és de 17m, en canvi en el tercer és de 14m. Un cop la surgència deixa d'estar en crescuda passen uns quants dies fins que el nivell de l'agua es torna a estabilitzar, és durant aquest periòde que s'havia plantejat d'intentar que un sol bussejador pogués arribar a la punta i així poguer-hi instal·lar un equip de cordes mentre la galeria fos submergida, i d'aquesta manera, facilitar-ne l'accés per futures exploracions mentre el nivell de l'aigua fos baix.

Preparant el material abans de la immersió

La immersió que es va realitzar va haver de superar els 1500m de distància i una fondària puntual de 85m. Després d'instal·lar-hi la corda, es prosseguí a instal·lar uns 42m de nova línia, allargant així la punta de la cavitat, però degut a la mala visibilitat es decidí de deixar aquesta tasca per quan el nivell de l'aigua tornés a la normalitat. Per realitzar aquesta immersió l'espeleobussejador va utilitzar dos recicladors i un propulsor subaquàtic. El temps total d'immersió fou de 3h i 40min.


Jordi Yherla abans d'iniciar la immersió

Jordi Pascual i Jordi Yherla

Gràfica de la immersió realitzada


Els membres de l'equip que varen participar en aquesta exploració foren: Jordi Miró (Speleocorb), Ferran Marquès (ECG), Jordi Pascual, Joan Pericón i Pep (SAM), i en Jordi Yherla (GEB).


Fotografies de Joan Pericon

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada